Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

ZAMÓWIENIA OFERTOWE INSTYTUTU RYNKU PRACYPROSZĘ WYBRAĆ PROJEKT I ROZWINĄĆ ZAWARTOŚĆ KLIKAJĄC W LISTWĘ Z NAZWĄ

Radom – siła współpracy

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności
w ramach projektu „Radom - siła współpracy” dotyczy wykonywania zadań jako: Programista architekt oraz Programista architekt ds. udoskonalania narzędzia dotyczące narzędzia elektronicznego – generatora wniosków do zadań zlecanych przez Gminę Miasta Radom.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 3.01.2014
dotyczącego wykonywania zadań jako Programista Architekt oraz Programista Architekt ds. Udoskonalania Narzędzia
Komisja wybrała następujących Wykonawców:

- Rafał Kowalewski – Programista Architekt
- Krzysztof Początek – Programista Architekt ds. Udoskonalania Narzędzia.

 

WITRYNA PROJEKTU

 
Czas na kompetencje

Zapytanie o cenę przygotowania i przeprowadzenia kursu komputerowego i języka angielskiego
w ramach projektu „Czas na kompetencje”
PDFMSWord

WITRYNA PROJEKTU

 
Mistrz protetyki

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 11/MP/IV/MA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia
„Modele dzielone Giroform”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia „Modele dzielone Giroform” Komisja wybrała Wykonawcę: Natrodent Profesjonalne Systemy Protetyczne ul. Wierzbowa 46/48; 90-133 Łódź

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 10/MP/III/MA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia
„Artykulacja z zastosowaniem łuku twarzowego oraz wykonanie szyn relaksacyjnych”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia „Artykulacja z zastosowaniem łuku twarzowego oraz wykonanie szyn relaksacyjnych” Komisja wybrała Wykonawcę: Natrodent Profesjonalne Systemy Protetyczne ul. Wierzbowa 46/48; 90-133 Łódź     

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 9/MP/II/NA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu narzędzi na potrzeby szkolenia „Precyzyjne elementy retencyjne jako estetyczne utrzymywacze”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu narzędzi na potrzeby szkolenia „Precyzyjne elementy retencyjne jako estetyczne utrzymywacze’ Komisja wybrała Wykonawcę: HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 8/MP/II/CR/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakup zestawów podstawowych dla techników dentystycznych
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu zestawów podstawowych dla techników dentystycznych Komisja wybrała Wykonawcę: HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 7/MP/II/MA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia
„Precyzyjne elementy retencyjne jako estetyczne utrzymywacze”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia „Precyzyjne elementy retencyjne jako estetyczne utrzymywacze” Komisja wybrała Wykonawcę: HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 6/MP/IC/NA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu narzędzi na potrzeby szkolenia
„Corflex Ortodontic – termoplastyk stosowany w wykonawstwie pozycjonerów, szyn zgryzowych oraz szyn ochraniających”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu narzędzi na potrzeby szkolenia „Corflex Ortodontic – termoplastyk stosowany w wykonawstwie pozycjonerów, szyn zgryzowych oraz szyn ochraniających”. Komisja wybrała Wykonawcę: HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 5/MP/IB/NA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu narzędzi na potrzeby  szkolenia
„F.J.P. - kopolimerowy materiał jako alternatywa dla tradycyjnych poliamidów stosowanych w protezach płytowych”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu narzędzi na potrzeby szkolenia „F.J.P. - kopolimerowy materiał jako alternatywa dla tradycyjnych poliamidów stosowanych w protezach płytowych”. Komisja wybrała Wykonawcę: Mikran z o.o. sp.k., ul. Wojskowa 3/L4, 60-792 Poznań.

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 4/MP/IA/NA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu narzędzi na potrzeby szkolenia
„Możliwości zastosowania oraz technologia wykonania protez szkieletowych z żywicy acetalowej”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu narzędzi na potrzeby szkolenia „Możliwości zastosowania oraz technologia wykonania protez szkieletowych z żywicy acetalowej”. Komisja wybrała Wykonawcę: Mikran z o.o. sp.k., ul. Wojskowa 3/L4, 60-792 Poznań.

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 3/MP/IC/MA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia
„Corflex Ortodontic – termoplastyk stosowany w wykonawstwie pozycjonerów, szyn zgryzowych oraz szyn ochraniających”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia „Corflex Ortodontic – termoplastyk stosowany w wykonawstwie pozycjonerów, szyn zgryzowych oraz szyn ochraniających”.
W wyniku ogłoszonej w dn. 27.08.2014 procedury dotyczącej zakupu materiałów dla uczestników szkolenia „Corflex Ortodontic – termoplastyk stosowany w wykonawstwie pozycjonerów, szyn zgryzowych oraz szyn ochraniających” nie wyłoniono żadnego oferenta w związku z powyższym procedura została ogłoszona ponownie dn. 12.09.2014r.

wznawiamy procedurę zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 3/MP/IC/MA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia
„Corflex Ortodontic – termoplastyk stosowany w wykonawstwie pozycjonerów, szyn zgryzowych oraz szyn ochraniających”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 12.09.2014
Dotyczącego : oferty w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia
„Corflex Ortodontic – termoplastyk stosowany w wykonawstwie pozycjonerów,
szyn zgryzowych oraz szyn ochraniających” Komisja wybrała Wykonawcę:
HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 2/MP/IB/MA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia „F.J.P. - kopolimerowy materiał jako alternatywa dla tradycyjnych poliamidów stosowanych w protezach płytowych”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia „F.J.P. - kopolimerowy materiał jako alternatywa dla tradycyjnych poliamidów stosowanych w protezach płytowych”. Komisja wybrała Wykonawcę: HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 1/MP/IA/MA/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia
„Możliwości zastosowania oraz technologia wykonania protez szkieletowych z żywicy acetalowej”.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 27.08.2014
Dotyczącego: oferty w zakresie zakupu materiałów dla uczestników szkolenia „Możliwości zastosowania oraz technologia wykonania protez szkieletowych z żywicy acetalowej” Komisja wybrała Wykonawcę: HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności NR 01/MP/2014 – POKL. 09.02.00-14-016/14
w zakresie zakupu urządzeń protetycznych.
PDFMSWord

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 28.08.2014
przez partnera projektu Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego w Płocku
Dotyczącego: zakupu urządzeń protetycznych Komisja wybrała w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawcę:

•Zamówienie częściowe nr 1- Smiles Architekci Uśmiechu Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 26/2;  81-781 Sopot
•Zamówienie częściowe nr 2 – Smiles Architekci Uśmiechu Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 26/2;  81-781 Sopot
•Zamówienie częściowe nr 3- Smiles Architekci Uśmiechu Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 26/2;  81-781 Sopot
•Zamówienie częściowe nr 4- HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno
•Zamówienie częściowe nr 5- Smiles Architekci Uśmiechu Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 26/2;  81-781 Sopot
•Zamówienie częściowe nr 6- Smiles Architekci Uśmiechu Sp. z o.o;  ul. Sobieskiego 26/2;  81-781 Sopot
•Zamówienie częściowe nr 7- Smiles Architekci Uśmiechu Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 26/2;  81-781 Sopot
•Zamówienie częściowe nr 8- Smiles Architekci Uśmiechu Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 26/2;  81-781 Sopot
•Zamówienie częściowe nr 9- Smiles Architekci Uśmiechu Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 26/2;  81-781 Sopot
•Zamówienie częściowe nr 10- HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno
•Zamówienie częściowe nr 11- HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno
•Zamówienie częściowe nr 12- HOLTRADE EKSPORT- IMPORT ul. Kościuszki 51; 05-500 Piaseczno

 

 

WITRYNA PROJEKTU

 
Wracam Do Pracy - Lublin

Zapytanie Ofertowe Nr 3/K/WPL/2014na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Technolog robót wykończeniowych (120 godzin 1 grupa szkoleniowa)
dla 10 uczestników/-czek w Biłgoraju
MSWord , PDF

Zapytanie Ofertowe Nr 2/K/WPL/2014 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Technolog robót wykończeniowych (120 godzin 1 grupa szkoleniowa) dla 10 uczestników/-czek
MSWord , PDF

Zapytanie Ofertowe Nr 1/K/WPL/2014 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych:
Sprzedawca – magazynier, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali, Handlowiec, Kasjer- fakturzysta, Doradca klienta.
MSWord , PDF

 

WITRYNA PROJEKTU

 
Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego gwarancją przyszłego zatrudnienia - Mazowsze

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 22.10.2014 r.
dotyczącego zakupu urządzeń i sprzętu do wykonywania uzupełnień stałych metodą ceramiki tłoczonej
Komisja wybrała Wykonawcę: Mikran sp. z o.o. sp.k. ul. Wojskowa 3/L4, 60-792 Poznań

Zaproszenie do przedstawienia ofert
NR 18/KS/TD_9/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
na zakup  urządzeń i sprzętu do wykonywania uzupełnień stałych metodą ceramiki tłoczonej.
MSWord , PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 9.10.2014 r.
dotyczącego: zakupu urządzeń do precyzyjnego łączenia metali w technice dentystycznej z rozszerzeniem na łączenie w ortodoncji.Komisja wybrała Wykonawcę: Mikran sp. z o.o. sp.k. ul. Wojskowa 3/L4, 60-792 Poznań

Zaproszenie do przedstawienia ofert
NR 17/KS/TD_10/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
na zakup urządzeń do precyzyjnego łączenia metali w technice dentystycznej z rozszerzeniem na łączenie w ortodoncji.
MSWord , PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 28.05.2014 r.
dotyczącego: oferty w zakresie kompleksowego wykonania pracowni do ceramiki
Komisja wybrała Wykonawcę: Firmę Handlowo-Usługową PRO-DENT Patryk Widlarz, ul. Wałowa 4, 34-100 Wadowice

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 26.05.2014 r.
dotyczącego: zakupu zestawów kleszczy podstawowych oraz specjalistycznych
Komisja wybrała Wykonawcę: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Zaproszenie do przedstawienia ofert
NR 16/KS/TD_9/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
na wyposażenie pracowni do ceramiki.
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
NR 15/KS/HS_7/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
na zakup zestawów kleszczy podstawowych i specjalistycznych.
MSWord , PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 30.04.2014 r.
nr. 12/KS/HS_5/2014-POKL.09.02.00-14-009/13 dotyczącego: zakupu sprzętu stomatologicznego
Komisja wybrała Wykonawcę: Poldent Sp. z o.o. Al.Jana Pawła II 80, lok.VI, 00-175 Warszawa

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 30.04.2014 r.
nr. 13/KS/HS_5/2014-POKL.09.02.00-14-009/13 dotyczącego: zakupu sprzętu stomatologicznego
Komisja wybrała Wykonawcę: Techdent Center Tasiemski Piotr Tasiemski Jakub Sp. Jawna, ul.Głogowska 44, 01-743 Warszawa

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 30.04.2014 r.
dotyczącego: zakupu zestawów do koferdamu Komisja wybrała Wykonawcę: Poldent Sp. z o.o. Al.Jana Pawła II 80, lok.VI, 00-175 Warszawa

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup zestawów do koferdamu.
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup sprzętu stomatologicznego
(HS_5_1_cross)- NR 12/KS/HS_5/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup sprzętu stomatologicznego.
(HS_5_1)- NR 13/KS/HS_5/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
MSWord , PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 10.04.2014 r.
dotyczącego: zakupu wtryskarki akrylu, puszek polimeryzacyjnych oraz artykulatorów ASA Komisja wybrała Wykonawcę: Mikran z o.o. sp.k., ul. Wojskowa 3/L4, 60-792 Poznań.

Zaproszenie do przedstawienia ofert
zakupu wtryskarki akrylu, puszek polimeryzacyjnych oraz artykulatorów ASA
NR 10/KS/TD_3/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
MSWord , PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 12.03.2014 r.
dotyczącego: zakupu fantomu głowy do nauki wykonywania zabiegów stomatologicznych Komisja wybrała Wykonawcę: KaVo Polska Sp. z o.o. ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź (Biuro Warszawa Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa).

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup fantomu głowy do nauki wykonywania zabiegów stomatologicznych.
NR 9/KS/HS_5/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
MSWord , PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 14.02.2014 r.
dotyczącego: zakupu puszek do powielania modeli w silikonie Komisja wybrała Wykonawcę: Denon Dental Sp. z o.o., ul. Kolejowa 49, 05-520 Konstancin Jeziorna

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 14.02.2014 r.
dotyczącego: zakupu polimeryzatora na 5 puszek formy firmy Vertex oraz puszek/kuwet polimeryzacyjnych, rurek do wycinania kanałów oraz sitek do wyparzania zębów Komisja wybrała Wykonawcę: Denon Dental Sp. z o.o., ul. Kolejowa 49, 05-520 Konstancin Jeziorna

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 31.01.2014 r.
dotyczącego: zakupu urządzenia do badania żywotności miazgi
(NR 4/KS/HS_3/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13)
Komisja wybrała Wykonawcę: Kol-Dental Sp.z o.o., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup puszek do powielania modeli w silikonie
NR 7/KS/TD_5/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup polimeryzatora na 5 puszek formy firmy Vertex oraz puszek/kuwet polimeryzacyjnych, rurek do wycinania kanałów oraz sitek do wyparzania zębów.
NR 8/KS/TD_2/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na przeprowadzenie spotkań w ramach indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
NR 6/KS/POR_I/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na przeprowadzenie spotkań w ramach grupowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
NR 5/KS/POR_G/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup urządzenia do badania żywotności miazgi (NR 4/KS/HS_3/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13)
MSWord , PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 8.01.2014 r. dotyczącego:
· zakupu sprzętu stomatologicznego a w szczególności: separatorów małych i dużych na trzymadełkach do modeli gipsowych
Komisja wybrała Wykonawcę: Mikran sp. z o.o. sp.k. ul. wojskowa 3/L4, 60-792 Poznań

W wyniku postępowania ogłoszonego dn. 2.01.2014 r. dotyczącego:
· zakupu i montażu wyciągów stanowiskowych, końcówek ssących oraz szafek do wyciągów
Komisja wybrała Wykonawcę: ROKO s.c z Częstochowy, ul. Bór 177.
· zakupu kamery wewnatrzustnej
Komisja wybrała Wykonawcę: EUR – MED. Polska Sp. z o.o. z Katowic

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup sprzętu stomatologicznego (TD_4)
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup i montaż wyciągów stanowiskowych, końcówek ssących oraz szafek do wyciągów.
(NR 1/KS/TD_1/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13)
MSWord , PDF

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakup kamery wewnątrzustnej.
(NR 3/KS/HS_2/2014 – POKL. 09.02.00-14-009/13)
MSWord , PDF

 

WITRYNA PROJEKTU

 
Nowe Możliwości - Nowy Sącz

Zapytanie ofertowe nr 06/NM /2014
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu „Nowe Możliwości”
PDF , MSWord

Zapytanie Ofertowe Nr 05/NM/2014
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „ Stolarka meblowa” dla 1 grupy uczestników/czek Projektu
PDF , MSWord

Zapytanie Ofertowe Nr 04/NM/2014
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „ Grafika komputerowa” dla 2 grup uczestników/czek Projektu
PDF , MSWord

Zapytanie Ofertowe Nr 03/NM/2014
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „ Magazynier” dla 1 grupy uczestników/czek Projektu
PDF , MSWord

Zapytanie Ofertowe Nr 02/NM/2014
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „„Pracownik ds. finansowo - księgowych” dla 3 grup uczestników/czek Projektu
PDF , MSWord

Zapytanie Ofertowe Nr 01/NM/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Florysta” dla I grupy uczestników/czek Projektu
PDF , MSWord

WITRYNA PROJEKTU

 
Akademia Umiejętności - Mazowsze

Zaproszenie do przedstawienia ofert
na zakwaterowanie, wyżywienie i wynajem sal na szkolenia
w okresie grudzień 2013- marzec 2014
MSWord ; PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dnia 7 listopada 2013 r.
dotyczącego zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali w dniu 25 listopada 2013 r.
Komisja wybrała następującego Wykonawcę: Uzdrowisko Konstancin- Zdrój S.A. Hotel Konstancja, ul. Źródlana 8, 05- 510 Konstanin

WITRYNA PROJEKTU

 
Akademia Sprzedaży - Lublin

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 1/K/AS/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami

na przeprowadzenie szkoleń zawodowych:

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali
(120 godzin* 2 grupy szkoleniowe)

Sprzedawca - magazynier
(120 godzin* 2 grupy szkoleniowe)

Handlowiec
(120 godzin* 1 grupa szkoleniowa)

Kasjer- fakturzysta
(120 godzin* 1 grupa szkoleniowa)

Doradca klienta
(120 godzin* 1 grupa szkoleniowa)

MSWord ; PDF

 

WITRYNA PROJEKTU

 
Weekendowa Edukacja - Brzozów

Zapytanie ofertowe nr 08/WE/2014
dla trenerów na przeprowadzenie  szkolenia z zakresu rozliczania  projektów PO KL  dla jednej grupy Uczestników/czek projektu „Weekendowa edukacja”
MSWord ; PDF

Zapytanie ofertowe nr 07/WE/2014
dla trenerów na przeprowadzenie  szkolenia: podatkowa księga przychodów i rozchodów dla jednej grupy Uczestników/czek projektu „Weekendowa edukacja”
MSWord ; PDF

Zapytanie ofertowe nr 06/WE/2014
dla trenerów na przeprowadzenie  szkolenia z zakresu rozliczania inwestycyjnych projektów finansowanych z UE dla dwóch grup Uczestników/czek projektu „Weekendowa edukacja”
MSWord ; PDF

Zapytanie ofertowe nr 05/WE/2014
dla trenerów na przeprowadzenie  szkolenia z zakresu ABC handlu dla trzech grup Uczestników/czek projektu „Weekendowa edukacja”
MSWord ; PDF

Zapytanie ofertowe nr 04/WE/2013
dla trenerów na przeprowadzenie  szkolenia z zakresu kadr i płac dla  dwóch grup Uczestników/czek projektu „Weekendowa edukacja”
MSWord ; PDF

Zapytanie ofertowe nr 03/WE/2013
dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia z zakresu sporządzania sprawozdania finansowego i bilansu dla dwóch grup Uczestników/czek projektu „Weekendowa edukacja”
MSWord ; PDF

Zapytanie ofertowe nr 02/WE/2013
 Na kompleksową usługę cateringową szkoleń realizowanych w ramach projektu „Weekendowa edukacja”
MSWord

Zapytanie ofertowe nr 01/WE/2013
dla trenerów na przeprowadzenie  szkolenia z zakresu podatków VAT, CIT, PDOF  dla  dwóch grup Uczestników/czek projektu „Weekendowa edukacja”
MSWord

 

WITRYNA PROJEKTU

 
Projekt "Aktywni" - Lublin

Sprostowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 1/K/Ak/2013
w związku z realizacją projektu „Aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDF , MSWord

Zaproszenie do składania ofert nr: 7/IRP/AK/2013
dotyczące prowadzenia Punktu Doradztwa Kariery w ramach projektu „Aktywni” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” z dn. 14.08.2012 r.
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 1/K/Ak/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie 6 szkoleń zawodowych:
Sprzedawca - magazynier (2 grupy szkoleniowe* 160 godzin)
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali (2 grupy szkoleniowe* 160 godzin)
Kasjer - fakturzysta (2 grupy szkoleniowe* 160 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF , MSWord

WITRYNA PROJEKTU

 
Projekt "Czas na aktywność" - Kielce
Sprostowanie do Zaproszenia do przedstawienia oferty nr 1/K/CznA/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych (120 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 6/K/CznA/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Profesjonalna obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (120 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 5/K/CznA/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Operator wózków widłowych (120 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 4/K/CznA/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Pracownik administracyjno-biurowy (120 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia ofert 3/K/CznA/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Pracownik ochrony (120 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia ofert 2/K/CznA/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych (120 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 1/K/CznA/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych (120 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF , MSWord

WITRYNA PROJEKTU

 
Projekt "Droga do pracy" - Białystok

Zapytanie ofertowe nr 14/DDP/2014
Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie spotkań Grup wsparcia w Hajnówce
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 13/DDP/2014
Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie spotkań Grup wsparcia w Białymstoku
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 12/DDP/2014
Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pomoc kuchenna”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 11/DDP/2014
Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pomoc kuchenna”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 10/DDP/2014
Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik windykacji”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 09/DDP/20143
Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Profesjonalny pracownik recepcji”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 08/DDP/2013
Zaproszenie dla trenerów do przedstawienia oferty na przeprowadzenie spotkań Grup wsparcia dla uczestników II grupy w ramach projektu „Droga do pracy”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 07/DDP/2013
Zaproszenie do przedstawienia oferty na świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
PDF , MSWord

Korekta do zapytania ofertowego nr 06/DDP/2013
W związku ze zmianą terminów podanych w zapytaniu nr 06, zapraszamy do zapoznania się z korektą do w/w oferty. plik MS Word (Korekta treści..)
Zaproszenie dla trenerów do przedstawienia oferty na przeprowadzenie spotkań Grup wsparcia dla uczestników I i III grupy w ramach projektu „Droga do pracy”
PDF , MSWord

Zapytanie do przedstawienia oferty nr 06/DDP/2013
Zaproszenie dla trenerów do przedstawienia oferty
na przeprowadzenie spotkań Grup wsparcia dla uczestników I i III grupy w ramach projektu „Droga do pracy”
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 05/DDP/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego
„Pracownik gospodarczy” (120 godz.) w ramach projektu „Droga do pracy”
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 04/DDP/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Pracownik Biurowy z elementami Kadr”  (120 godzin)
Dla dwóch grup szkoleniowych / kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 03/DDP/2013
na wykonanie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
Uczestnika/czki projektu „Droga do pracy”
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 02/DDP/2013
dla psychologa/ doradcy zawodowego na przeprowadzenie spotkań w ramach indywidualnych konsultacji psychologiczno – doradczych
dla Uczestników/czek projektu „Droga do pracy
PDF , MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 01/DDP/2013
dla doradcy/czyni zawodowego/ej
na przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych w ramach projektu „Droga do pracy
PDF , MSWord

WITRYNA PROJEKTU

 
Projekt "Równe szanse" - Kielce

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 3/K/RSZ/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Brygadzista/-tka zespołu wykonawców czystości (80 godzin)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
MsWord ; PDF

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 2/K/RSZ/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Pracownik usług czystościowych (60 godzin x 2 edycje)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
MsWord ; PDF

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 1/K/RSZ/2013
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji (60 godzin x 3 edycje)
kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
MsWord ; PDF

WITRYNA INTERNETOWA

 
Projekt "Nowa rola" - Kielce

Zapytanie ofertowe nr 4/K/NR/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” (160 godzin)
MSWord ; PDF

Sprostowanie do Zapytania ofertowego nr 3/K/NR/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” (160 godzin)
PDF

Zapytanie ofertowe nr 3/K/NR/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” (160 godzin)
MSWord ; PDF

Zapytanie ofertowe nr 2/K/NR/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych” (160 godzin)
MSWord ; PDF

Zapytanie ofertowe nr 1/K/NR/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kosmetyka z elementami wizażu” (160 godzin)
MSWord ; PDF

WITRYNA INTERNETOWA

 
Projekt "NGO Master"

Z powodu nie podpisania umowy
przez wybrane podmioty, informujemy, iż kurs w ramach projektu NGO Master na terenie województwa dolnośląskiego realizowany będzie w:
Hotelu Orbis Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław

Informujemy, iż kurs w ramach projektu NGO Master na terenie województwa dolnośląskiego realizowany będzie w:
Hotelu Lothus, ul. Wita Stwosza 22/23, Wrocław

W wyniku ponownego wysłania zaproszeń do składania ofert
dotyczących zapytania ofertowego w trybie konkurencyjności na wynajem sali, zakwaterowanie i wyżywienie w terminie maj 2013-październik 2013 nie udało się wyłonić Oferenta.Prosimy o przesyłanie ofert wolnych od zasady konkurencyjności do dnia 29 marca 2013r.

W wyniku postępowania ogłoszonego dnia 8 lutego 2013 r.
dotyczącego zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali Komisja wybrała następujących Wykonawców:
· Województwo lubelskie: MONTIS HOTEL&SPA, ul. Nałęczowska 1, Poniatowa
· Województwo dolnośląskie: z powodu nie spełnienia wymagań formalnych żadnego z podmiotów nie wybrano

ponownie zapraszamy do składania ofert na zakwaterowanie, wyżywienie i wynajem sal w okresie maj 2013r. - październik 2013r.
Termin składana ofert upływa 18 marca 2013 r.
(podmioty, które złożyły oferty w poprzednim zapytaniu nie mogą być brane pod uwagę w tym)

 • zapytanie ofertowe – województwo dolnośląskie: MSWord ; PDF

Zaproszenie do składania ofert
na zakwaterowanie, wyżywienie i wynajem sal w okresie maj 2013 r. - październik 2013 r.

Termin składana ofert upływa 22 lutego 2013 r.

 • zapytanie ofertowe – województwo dolnośląskie : MSWord ; PDF
 • zapytanie ofertowe – województwo lubelskie : MSWord ; PDF

Zaproszenie do składania ofert
na zakwaterowanie, wyżywienie i wynajem sal w okresie grudzień 2012r. - marzec 2013r.

Termin składana ofert upływa 28 listopada 2012r.

 • zapytanie ofertowe - Warszawa : MSWord ; PDF
 • zapytanie ofertowe - Rzeszów : MSWord ; PDF

W wyniku postępowania ogłoszonego dnia 14 listopada 2012r.
dotyczącego zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali Komisja wybrała następujących Wykonawców:

· Województwo mazowieckie: Hotel Atena, ul. M.M. Kolbe 76, Ciechanów
· Województwo pomorskie: Hotel VICTORIA, ul. Zamostna 1, Bolszewo
· Województwo podkarpackie: Hotel Senator Gran Via, ul. Olchowa 211, Będziemyśl

 
Projekt "Wyjść z Cienia" - Białystok

Zapytanie ofertowe nr 20/WzC/2014
Zaproszenie do przedstawienia ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik Kancelaryjny” (180 godz.) w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 19/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Opiekun Osoby Starszej” (180 godz.) w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 18/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Operator Koparko-Ładowarki” (202 godz.) w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 17/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na wynajem Sali do indywidualnych spotkań dla uczestników grupy VI w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 16/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik Kancelaryjny” (180 godz.) w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 15/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na wynajem Sali do indywidualnych spotkań dla uczestników grupy V w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 14/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na wynajem Sali do indywidualnych spotkań dla uczestników grupy IV w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 13/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na prowadzenie Psychologiczno-Doradczego Wsparcia Towarzyszącego dla uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 12/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik Kancelaryjny” (180 godz.) w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw informuje,
że zapytanie ofertowe nr 12/WzC/2013 ulega unieważnieniu wraz z dniem 25.07.2013r. W związku z tym, od dnia 25.07.2013r. przy wyborze podwykonawcy szkolenia zawodowego „Pracownik Kancelaryjny” w ramach projektu „Wyjść z Cienia” obowiązującym jest
zapytanie ofertowe nr 12b/WzC/2013r.
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 11/WzC/2013
dla doradców zawodowych na prowadzenie Doradztwa Zawodowego dla uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 10/WzC/2013
na wynajem Sali do prowadzenia Psychologiczno-Doradczego Wsparcia Towarzyszacego dla III grupy uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 09/WzC/2013
na wynajem Sali do prowadzenia Doradztwa Zawodowego dla III grupy uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 08/WzC/2013
Zaproszenie do przedstawienia ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Operator Koparko-Ładowarki” (202 godz.) w ramach projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 07/WzC/2013
na wynajem Sali na prowadzenie Psychologiczno-Doradczego Wsparcia Towarzyszącego dla II grupy uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord, PDF

Zapytanie ofertowe nr 06/WzC/2013
na wynajem Sali na prowadzenie Doradztwa Zawodowego dla II grupy uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord, PDF

Zapytanie ofertowe nr 05/WzC/2013
dla trenerów na prowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy z elementami Savoir Vivre dla uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord, PDF

Zapytanie ofertowe nr 04/WzC/2013
dla trenerów na prowadzenie Warsztatów Rozwoju Kompetencji Kluczowych dla uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MSWord , PDF

Zapytanie ofertowe nr 03/WzC/2013
na wynajem Sali na prowadzenie Psychologiczno-doradczego wsparcia towarzyszącego dla I grupy uczestników projektu „Wyjść z Cienia”
MS Word , PDF

Zapytanie ofertowe nr 02/WzC/2013
na wynajem Sali na prowadzenie Doradztwa Zawodowego dla I grupy uczestników/czek projektu „Wyjść z Cienia”
MS Word , PDF

Zapytanie ofertowe nr 01/WzC/2013
na wynajem Sali na analizę predyspozycji zawodowych kandydatów/tek na uczestników/czki projektu „Wyjść z Cienia”
MS Word , PDF

WITRYNA PROJEKTU

 
Projekt "Czas na aktywność" - Białystok

Zaproszenie do przedstawienia oferty 27/CNA/2013
dla pośrednika pracy na przeprowadzenie konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy w Punkcie Konsultacyjnym
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe 26/CNA/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kadry i płace” (120 godzin)
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe 25/CNA/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Administracyjno-biurowe” (120 godzin)
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe 24/CNA/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Księgowe z obsługą komputerowych programów księgowych” (120 godzin)
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
PDF, MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 23/CNA/2012
dla trenera na przeprowadzenie spotkań Grup Wsparcia
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
PDF, MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 22/CNA/2012
dla pośrednika pracy na przeprowadzenie konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy w Punkcie Konsultacyjnym
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
PDF, MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 21/CNA/2012
dla doradcy zawodowego na przeprowadzenie konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego w Punkcie Konsultacyjnym
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
PDF, MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 20/CNA/2012
dla trenerów na przeprowadzenie szkoleń komputerowych
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
PDF, MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 19/CNA/2013
dla trenerów na przeprowadzenie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z elementami przedsiębiorczości
w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF , plik MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty dla trenerów 18/CNA/2012
na przeprowadzenie Warsztatów aktywizujących w ramach II edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 17/CNA/2012
na przeprowadzenie Warsztatów aktywizujących dla V grupy uczestników/czek projektu „Czas na aktywność”.
plik PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 16/CNA/2012
na przeprowadzenie Warsztatów aktywizujących dla VI grupy uczestników/czek projektu „Czas na aktywność”.
plik PDF, MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 15/CNA/2012
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Księgowe z obsługą komputerowych programów księgowych” (120 godzin)
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty 14/CNA/2012
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie szkolenia zawodowego:
„Administracyjno – biurowe” (120 godzin) dla dwóch grup szkoleniowych
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty 13/CNA/2012
dla pośrednika pracy na prowadzenie konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty 12/CNA/2012
dla doradcy zawodowego na prowadzenie konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 11/CNA/2012
Przeprowadzenie spotkań grup wsparcia dla III w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 10/CNA/2012
Przeprowadzenie spotkań grup wsparcia dla II grupy w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty nr 9/CNA/2012
Przeprowadzenie spotkań grup wsparcia dla I grupy
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność”
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty dla trenerów nr 8/CNA/2012
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność” Szkolenie komputerowe_poziom zaawansowany
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty dla trenerów nr 7/CNA/2012
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność” Szkolenie komputerowe_poziom średniozaawansowany
plik PDF , plik MS Word

Zaproszenie do przedstawienia oferty dla trenerów nr 6/CNA/2012
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność” Szkolenie komputerowe_poziom podstawowy
plik PDF , plik MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty dla trenerów 5/CNA/2011
na przeprowadzenie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z elementami przedsiębiorczości
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność” dla III grupy warsztatowej
plik PDF , plik MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty dla trenerów 4/CNA/2011
na przeprowadzenie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z elementami przedsiębiorczości
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność” dla II grupy warsztatowej
plik PDF , plik MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 3/CNA/2011
dla trenerów na przeprowadzenie Warsztatów aktywizujących
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność” dla III grupy warsztatowej
plik PDF
, plik MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 2/CNA/2011
dla trenerów na przeprowadzenie Warsztatów aktywizujących
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność” dla II grupy warsztatowej
plik PDF
, plik MSWord

Zaproszenie do przedstawienia oferty 1/CNA/2011
dla trenerów na przeprowadzenie Warsztatów aktywizujących
w ramach I edycji projektu „Czas na aktywność” dla I grupy warsztatowej
plik PDF , plik MSWord

 
Projekt "Akademia logistyki" - Lublin

Zapytanie ofertowe nr 01/AL/2012
dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie.”
MSWord

Zapytanie ofertowe nr 02/AL/2012
dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie i uczestnictwo w wewnętrznych projektach na poziomie strategicznym i operacyjnym.”
MSWord

Zapytanie ofertowe nr 03/AL/2012
dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia „MS Excel jako skuteczne narzędzie do ewidencjonowania, przetwarzania i analizy kluczowych wskaźników efektywności firmy”
MSWord , PDF


 
Projekt "Energooszczędne Budowanie" - Białystok

Zapytanie ofertowe nr 16/EB/2013
na zorganizowanie Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla VIII grupy Uczestników projektu „Energooszczędne Budowanie”
PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 15/EB/2013
na zorganizowanie Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla VII grupy Uczestników projektu „Energooszczędne Budowanie”
PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 14/EB/2013
na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej
dla VIII grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 13/EB/2013
na przeprowadzenie szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla VI grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 12/EB/2013
na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej
dla VII grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 11/EB/2013
na zorganizowanie Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla V grupy Uczestników projektu „Energooszczędne Budowanie”
PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 10/EB/2013
na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej
dla VI grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF, MSWord

Zapytanie ofertowe nr 09/EB/2013
na zorganizowanie Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla IV grupy Uczestników projektu „Energooszczędne Budowanie”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 08/EB/2013
na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej
dla V grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 07/EB/2013
na zorganizowanie Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla III grupy Uczestników projektu „Energooszczędne Budowanie”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 06/EB/2013
na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej
dla IV grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 05/EB/2013
na zorganizowanie Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla II grupy Uczestników projektu „Energooszczędne Budowanie”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 04/EB/2012
na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej
dla III grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 03/EB/2012
na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej
dla II grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 02/EB/2012
Zaproszenie do przedstawienia oferty na zorganizowanie Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla I grupy Uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”
na zorganizowanie Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiązań
dla I grupy Uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”
PDF , MSWord

Zapytanie ofertowe nr 01/EB/2012
Zaproszenie do przedstawienia oferty dla trenerów na przeprowadzenie szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań
stosowanych w branży budowlanej w ramach projektu „Energooszczędne Budowanie”
na przeprowadzenie szkoleń z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej
dla I grupy uczestników/czek projektu „Energooszczędne Budowanie”.
PDF , MSWord

 
Projekt "Nowoczesne Kadry - Nowoczesna Szkoła"

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania
polegającego na przygotowaniu projektu typograficznego, wykonaniu składu i druku publikacji edukacyjnej
w ramach projektu "Nowoczesne Kadry - Nowoczesna Szkoła".
PDF ,
Załacznik nr 1 MSWord ; Załacznik nr 1 MSWord ; Załacznik nr 1 MSWord

 
Projekt "Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja"

Zapytanie Ofertowe Nr 15/SZISII/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Grafika komputerowa”
w ramach II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie Ofertowe Nr 14/SZISII/2013
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Administracyjno - biurowe” dla dwóch grup szkoleniowych
w ramach II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie Ofertowe Nr 13/SZISII/2013
dla pośredników pracy na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
„Punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy”
dla II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie Ofertowe Nr 12/SZISII/2013
dla doradców zawodowych na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
„Punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy”
dla II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie Ofertowe Nr 11/SZISII/2013
dla trenerów na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
Szkolenia komputerowe
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie ofertowe Nr 10/SZISII/2013
dla trenerów na przeprowadzenie spotkań w ramach zadania:
„Grupy wsparcia” dla II edycji projektu :
Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie ofertowe Nr 9/SZiSII/2013
Zapytanie ofertowe dla trenerów na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
Warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy w ramach projektu
„Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie ofertowe Nr 8/SZiSII/2013
dla psychologów/doradców zawodowych na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze
w ramach I edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie ofertowe Nr 7/SZiSII/2012
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Grafika komputerowa” (120 godzin)
w ramach I edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie ofertowe Nr 6/SZiSII/2012
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Administracyjno – biurowe” (120 godzin)
dla dwóch grup szkoleniowych
w ramach I edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie ofertoweE NR 5/SZiSII/2012
dla pośredników pracy na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
„Punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie ofertowe NR 4/SZiSII/2012
dla doradców zawodowych na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
„Punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośredników pracy”
PLIK PDF , MS WORD

Zapytanie ofertowe NR 3/SZiSII/2012
dla trenerów na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
Grupy wsparcia
PLIK PDF

Zapytanie ofertowe NR 2/SZiSII/2012
dla trenerów na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
Szkolenia komputerowe
PLIK PDF

Zapytanie ofertowe NR 1/SZiSII/2012
dla trenerów na przeprowadzenie zajęć w ramach zadania:
Warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy
PLIK PDF

 
Projekt "Nowe perspektywy"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą zapewnienia wyżywienia podczas warsztatów i szkoleń
dla 80 uczestniczek i uczestników projektu „Nowe perspektywy”. Termin składania ofert upływa z dniem 18 października 2011.

 
Projekt "N@uczyciel przyszłości"

Zaproszenie do złożenia oferty dla ekspertów/trenerów
na przeprowadzenie konsultacji tematycznych dla Uczestników/-czek projektu z zakresu nowych technologii w kształceniu oraz metodyki zdalnego nauczania:

Zapraszamy do przedstawienia oferty dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia:

 • „Projektowanie i wdrażanie zdalnych form kształcenia” dla I, III i V grupy szkoleniowej (64 godziny na grupę) - Zapytanie ofertowe nr 3/NAP/2011
  MS Word 97-2003 , MS Word 2007 , PDF

 • „Projektowanie i wdrażanie zdalnych form kształcenia” dla II i IV grupy szkoleniowej (64 godziny na grupę) - Zapytanie ofertowe nr 4/NAP/2011
  MS Word 97-2003 , MS Word 2007 , PDF

Zaproszenie do ponownego przedstawienia oferty dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia:

 • „Nowe technologie w kształceniu” dla I i III grupy szkoleniowej (32 godziny na grupę)
  plik PDF/, /plik MS Word

 • „Nowe technologie w kształceniu” dla II, IV i V grupy szkoleniowej (32 godziny na grupę)
  plik PDF/, /plik MS Word

ZAPROSZENIA ARCHIWALNE :

Zaproszenie do przedstawienia oferty dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia:

 • „Nowe technologie w kształceniu” dla I i III grupy szkoleniowej (32 godziny na grupę)
  plik PDF/, /plik MS Word

 • „Nowe technologie w kształceniu” dla II, IV i V grupy szkoleniowej (32 godziny na grupę)
  plik PDF/, /plik MS Word
 
Projekt "Wracam do pracy!"

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia :

 
Projekt "Pracujący absolwent"

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia :

 
Projekt "Wracam do pracy!"

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia :

 
Projekt "Kariera młodych w Twoich rękach"

Zaproszenie do składania ofert na :

 
Projekt "Sukces zależy od Ciebie aktywizacja osób 45+"

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia :

 
Projekt "PRACUJĄCY 45+"
Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowe:

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym - 160 godzin/15 osób
Załączniki :

Pracownik administracyjno - biurowy - 160 godzin/15 osób
Załączniki :

Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej - 160 godzin/18osób
Załączniki :

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 160 godzin/12 osób
Załączniki

 
Projekt "Otwarta - niezależna - aktywna"

zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia:

 
Projekt "Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych"

Zapytanie ofertowe dotyczące

 
Projekt "Czas na kobiety"

Zapytanie ofertowe dotyczące

 
Projekt "Wracam do pracy"

Zapytanie ofertowe dotyczące

 
Projekt "Pracujący Absolwent"

Zapytanie ofertowe dotyczące


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY