Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
AKTYWIZACJA, SPECJALIZACJA, PRAKTYKA - PROMOCJA ZATRUDNIENIA KOBIET
KALENDARZ PROJEKTU


LUTY 2008
Seminarium podsumowujące projekt - relacja

LUTY 2008
Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt ...

GRUDZIEŃ 2007
Dzięki oszczędnościom poczynionym podczas dotychczasowej realizacji części szkoleniowej projektu udało się - po akceptacji instytucji wdrażającej - przeprowadzić dodatkowe warsztaty komputerowe.

LISTOPAD 2007
Odbyły się egzaminy czeladnicze Pań z kursu fryzjerskiego (z elementami wizażu). Trwają staże, w miesiącu listopadzie z tej formy przygotowania zawodowego korzysta nadal 27 Pań.

WRZESIEŃ 2007
Na przełomie sierpnia i września skończyły się pierwsze z trzymiesięcznych staży zawodowych beneficjentek projektu.

SIERPIEŃ 2007
Realizowane są obecnie staże zawodowe u pracodawców.Pracodawcy, którzy zaoferowali miejsca stażowe reprezentują różne sektory gospodarki: sektor biznesu, sektor administarcji i samorzadu oraz sektor organizacji pozarządowych. Wszystkich pracodawców zainteresowanych pozyskaniem przeszkolonego pracownika prosimy o kontakt z biurem projektu.

LIPIEC 2007
Rozpoczęły się praktyki zawodowe beneficjentek projektu

CZERWIEC 2007
Dodatkowe szkolenia : Przygotowywanie projektów europejskich /opis + fotogaleria/

MARZEC - CZERWIEC 2007
Zakończyły się szkolenia zawodowe dla beneficjentek projektu /opisy + fotogalerie ze szkoleń/

MARZEC 2007
Plany specjalistycznych szkoleń zawodowych dla kobiet - beneficjentek projektu

MARZEC 2007
Wyniki konkursu ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

MARZEC 2007
Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń zawodowych beneficjentek

LUTY 2007
Relacja ze szkoleń ogólnych : "Aktywizacja zawodowa i kreowanie własnego wizerunku"

LUTY 2007
Przedstawiamy prezentację projektu MS PowerPoint - do pobrania

STYCZEŃ 2007
Terminy szkoleń ogólnych

STYCZEŃ 2007
Plan szkolenia ogólnego "Aktywizacja zawodowa i kreowanie własnego wizerunku"

STYCZEŃ ; MARZEC 2007
Pismo Zespołu Projektowego do Pracodawców

GRUDZIEŃ 2006
Pismo Zespołu Projektowego do Partnerów

GRUDZIEŃ 2006
Zobacz nasz plakat

GRUDZIEŃ 2006
Publikujemy regulamin uczestnictwa w projekcie

GRUDZIEŃ 2006 - STYCZEŃ 2007
Rekrutacja uczestniczek do projektu : wyłonienie grup

GRUDZIEŃ 2006
Publikujemy materiały dla osób zainteresowanych projektem - kobiet i pracodawców


Projekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet”
realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez
Departament Wdrażania EFS w MPiPS


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2020    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY