Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
AKTYWIZACJA, SPECJALIZACJA, PRAKTYKA - PROMOCJA ZATRUDNIENIA KOBIET
KALENDARZ PROJEKTU


LUTY 2008
Podsumowanie projektu

26 lutego 2008 roku spotkaliśmy się w Nasutowie k/Lublina by podsumować realizację projektu. Uczestnikami spotkania oprócz pracowników projektu i Beneficjentek byli także przedstawiciele pracodawców i organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką aktywizacji zawodowej kobiet.

Był czas na wspomnienia Beneficjentek, ale i na podsumowanie z punktu widzenia koordynatora - czyli trochę statystyk z przebiegu i rezultatów projektu. Pan Przemysław Jaśkiewicz jako przedstawiciel pracodawców organizujących miejsca odbywania stażu opowiedział o korzyściach jakie odnosi pracodawca z tej formy wsparcia. Dowiedzieliśmy się także jak zorganizować firmę by była ona przyjazna nie tylko kobietom, ale całym rodzinom pracowników. Sytuację kobiet na rynku pracy i założenia polityki równych szans wobec kobiet przedstawiła uczestnikom Marzena Bichta (Biuro Karier UMCS)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do współpracy przy kolejnych przedsięwzięciach Instytutu Rynku Pracy.


IRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRP
KLIKNIĘCIE NA OBRAZEK POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIEProjekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet”
realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez
Departament Wdrażania EFS w MPiPS


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY