Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
BADANIE POTRZEB POWIATOWEGO RYNKU PRACY
W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

KALENDARZ PROJEKTU


GRUDZIEŃ 2006
Konferencja podsumowująca projekt - prezentacja wyników badań

Burmistrzowie, starości, przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy urzędów pracy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, doradcy zawodowi i nauczyciele byli uczestnikami konferencji podsumowującej projekt „Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.”
Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Lubelski – Wojciech Żukowski, on też wygłosił słowo wstępne. Ponadto zaprezentowaliśmy efekty obszernych badań ankietowych przeprowadzonych dwukrotnie wśród pracodawców, pracowników i młodzieży w 12 powiatach województwa lubelskiego. Celem badań była wieloaspektowa diagnoza lokalnego rynku pracy.Na zakończenie przedstawicielka biura Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego pokazała nam jak fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego rynku pracy.

Już niebawem zostanie opublikowany raport z badań, a tymczasem zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na konferencji. /na dole strony dokumenty do pobrania/

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE

Program konferencji
Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego.
Zagrożenia i perspektywy rozwoju
Lublin, 20 grudzień 2006,
Hotel Mercure-Unia, AL. Racławickie 12

09.30 – 10.00 Recepcja konferencji
10.00 – 10.30

Otwarcie konferencji
Wojciech Żukowski
Wojewoda Lubelski,

10.30 – 11.10 „Dylematy młodzieży wchodzącej na rynek pracy na tle opinii pracowników i pracodawców”
Bohdan Rożnowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
/prezentacja PowerPoint/
Dylematy młodzieży i pracujących na lokalnych rynkach pracy Lubelszczyzny
11.10 – 11.50

Wpływ warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rozwój lokalny woj. lubelskiego
dr Józef Łobocki
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie ,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
/prezentacja PowerPoint/
Wpływ warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rozwój lokalny woj. lubelskiego

11.50 – 12.20 Przerwa
12.20 – 13.00

„Ocena i oczekiwania pracowników oraz młodzieży wobec warunków pracy”
Krzysztof Markowski
Instytut Zarządzania i Marketingu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
/prezentacja PowerPoint/
Ocena i oczekiwania pracowników oraz młodzieży wobec warunków pracy

13.00 – 13.20

„Plany emigracyjne młodzieży i pracowników wobec planów pracodawców dotyczących zatrudniania„
Konrad Konefał
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
/prezentacja PowerPoint/
Plany emigracyjne młodzieży i pracowników wobec planów pracodawców dotyczących zatrudniania

13.20 – 14.00

„Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 szansą dla lokalnego rynku pracy.
Rafał Sobiech
p.o. Dyrektora Biura Europejskiego Funduszu Społecznego
/prezentacja PowerPoint/
Program Operacyjny Kapitał Ludzki perspektywą rozwoju dla lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego
Agnieszka Pidek – Klepacz
Biuro Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

14.00 - 14 30 Dyskusja


Materiały prezentowane na konferencji :

/prezentacja PowerPoint/
Program Operacyjny Kapitał Ludzki perspektywą rozwoju dla lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego
Agnieszka Pidek – Klepacz
Biuro Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

/prezentacja PowerPoint/
Dylematy młodzieży i pracujących na lokalnych rynkach pracy Lubelszczyzny
Bohdan Rożnowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

/prezentacja PowerPoint/
Wpływ warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rozwój lokalny woj. lubelskiego
dr Józef Łobocki
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

/prezentacja PowerPoint/
Plany emigracyjne młodzieży i pracowników wobec planów pracodawców dotyczących zatrudniania
Konrad Konefał
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

/prezentacja PowerPoint/
Ocena i oczekiwania pracowników oraz młodzieży wobec warunków pracy
Krzysztof Markowski
Instytut Zarządzania i Marketingu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Program konferencji /MSWord/Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.
Projekt realizowany w ramach ZPORR , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY