Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
BADANIE POTRZEB POWIATOWEGO RYNKU PRACY
W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

WPROWADZENIE DO PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie spójnego obrazu rynku pracy, tak by móc efektywnie dostosowywać działania instytucji rynku pracy - urzędów, władz, organizacji pozarządowych do potrzeb pracodawców, pracowników oraz absolwentów różnego typu szkół. Efekty projektu mają przyczynić się do przygotowywania programów szkoleniowych, doradczych dla osób poszukujących pracy i chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a także być pomocą przy diagnozowaniu potrzeb lokalnych rynków pracy w procesie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzimy badania ankietowe młodzieży szkolnej i studenckiej, pracowników oraz pracodawców w 12 powiatach województwa lubelskiego: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska, lubelski, chełmski, bialski, zamojski, parczewski, hrubieszowski, puławski, biłgorajski. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z pierwszej edycji badań pt. „Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w świetle opinii pracodawców, pracowników i młodzieży”. Opracowanie raportu poprzedzone było przeprowadzeniem 3 seminariów tematycznych /więcej w kalendarium projektu - link poniżej/ dla doradców zawodowych, przedstawicieli samorządów i urzędów pracy oraz pracodawców i ich organizacji.

27 stycznia 2006 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie miała miejsce konferencja prezentująca dorobek pierwszej części projektu /więcej w kalendarium projektu - link poniżej/

Obecnie jesteśmy na etapie realizowania drugiej edycji badań ankietowych.


Zachęcamy do zapoznania się z projektem w działach :

OPIS PROJEKTU
Szczegółowy opis projektu - zakres, metodologia ...

KALENDARZ PROJEKTU
Chronologiczny zapis działań w ramach projektu wraz z materiałami, zdjęciami ...

MATERIAŁY PROJEKTU
Materiały związane z projektemProjekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.
Projekt realizowany w ramach ZPORR , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY