Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT


25.07.2008 Lublin, Hotel „Campanile”
KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT- BIAŁORUSKO- UKRAIŃSKA KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT
„TRANSGRANICZNE CENRUM WSPARCIA RYNKU PRACY”

25 lipca 2008 r. w Hotelu „Campanile” w Lublinie odbyła się polsko – białorusko – ukraińska konferencja podsumowująca projekt: „Transgranicze Centrum Wsparcia Rynku Pracy” pod patronatem Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Konferencja miała na celu podsumowanie projektu, który realizowany był od maja do lipca 2008r. w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBS i obejmował cztery główne obszary działań: badania dotyczące migracji i imigrantów na Lubelszczyźnie, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Imigrantów i Pracodawców, liczne spotkania transgraniczne (warsztaty, seminaria i szkolenia) oraz promocję legalnego zatrudnienia Białorusinów i Ukraińców w Polsce. Głównym celem projektu było wsparcie osób i instytucji funkcjonujących na rynku pracy w regionie transgranicznym, wzmocnienie współpracy partnerów funkcjonujących w tym obszarze, a także nakreślenie specyfiki i uwarunkowań migracji zarobkowych na Lubelszczyźnie.

W uroczystym otwarciu konferencji wziął udział Pan dr Tomasz Włodek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przeczytał list otwierający konferencję od Pani Wojewody Genowefy Tokarskiej. Przemówienie otwierające wygłosił również Pan Rafał Sobiech – przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, wicedyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Pan Tomasz Różniak, prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Uczestnicy konferencji obejrzeli reportaż filmowy zrealizowany w projekcie - zatytułowany „Cudzoziemcy na lubelskim rynku pracy” - dotyczący zagadnień poruszanych w trakcie realizacji projektu.

Swoje wystąpienia mieli również partnerzy projektu.
Pan Tomasz Szuwarski z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przedstawił obszary współpracy i zaangażowania Miejskiego Urzędu Pracy w działania projektowe, natomiast Pan dr Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował raport z badań zrealizowanych w ramach projektu nt migracji i imigrantów na Lubelszczyźnie.

Nie zabrakło również naszych wschodnich partnerów. Swoimi doświadczeniami współpracy i udziału w różnorodnych działaniach projektu dzielił się Pan Maksym Filyak - dyrektor Zachodnioukraińskiego Centrum Zasobów z Lwowa, Pan Siergiej Deżurko - dyrektor organizacji obywatelskiej „Humanitarny most” z Brześcia oraz Pani Svitlana Zyma - kierownik Biura Karier Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. Konferencję zakończyła prezentacja działań zrealizowanych w projekcie przeprowadzona przez Pana Konrada Konefała – dyrektora Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw i koordynatora projektu.

Projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” stanowił płaszczyznę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także budowania partnerstw instytucji Lubelszczyzny z naszymi wschodnimi sąsiadami. Efektem projektu jest powstanie sieci partnerstw i wspólne planowanie kolejnych polsko – białorusko – ukraińskich projektów.

IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRP
POPRAWNE DZIAŁANIE SKRYPTÓW POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY


MEDIA o PROJEKCIE

Media o projekcie i konferencji podsumowującej


PREZENTACJE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU

Prezentacja wyników badań nt. migracji zrealizowanych w ramach projektu -
dr Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego /PDF/

Warsztaty "Twoja kariera w twoich rekach" /.wmv/
Szkolenia "Studia i co dalej" /.wmv/
Staze /.wmv/
Punkt Konsultacyjny dla Pracodawców i Imigrantów /.wmv/


TAK ZAPOWIADALIŚMY KONFERENCJĘ ...


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY