Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT


25.07.2008 Lublin, Hotel „Campanile”
POLSKO- BIAŁORUSKO- UKRAIŃSKA KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT
„TRANSGRANICZNE CENRUM WSPARCIA RYNKU PRACY”

25 lipca 2008 r. w Hotelu „Campanile” w Lublinie odbędzie się polsko – białorusko – ukraińska konferencja podsumowująca projekt: „Transgranicze Centrum Wsparcia Rynku Pracy”.

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu, który realizowany był od maja do lipca 2008r. w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBS i obejmował cztery główne obszary działań: badania dotyczące migracji i imigrantów na Lubelszczyźnie, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Imigrantów i Pracodawców, liczne spotkania transgraniczne (warsztaty, seminaria i szkolenia) oraz promocję legalnego zatrudnienia Białorusinów i Ukraińców w Polsce.

Głównym celem projektu było wsparcie osób i instytucji funkcjonujących na rynku pracy w regionie transgranicznym, wzmocnienie współpracy partnerów funkcjonujących w tym obszarze, a także nakreślenie specyfiki i uwarunkowań migracji zarobkowych na Lubelszczyźnie. Stanowił on płaszczyznę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także budowania partnerstw instytucji Lubelszczyzny z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konferencji - prosimy przesłać na adres:
m.doniek@irp-fundacja.pl lub faxem: 081 536 10 94.

Liczba miejsc ograniczona – o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt: Monika Doniek 081 536 10 96

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.


Do pobrania:

Program konferencji /DOKUMENT MS Word/
Program konferencji /PDF/
Formularz zgłoszeniowy /DOKUMENT MS Word/
Formularz zgłoszeniowy /PDF - TYLKO DO WYDRUKU/


RELACJA Z KONFERENCJI ...

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2020    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY