Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE


19 -20.11.2007 Nasutów
TRANSGRANICZNE CENTRUM WSPARCIA RYNKU PRACY - SPOTKANIA TRANSGRANICZNE
SEMINARIUM DLA INSTYTUCJI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH

W dniach 19 -20 listopada 2007r w Ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się polsko – białorusko – ukraińskie seminarium ”Partnerstwo na rzecz rozwoju” dla instytucji kształcenia ustawicznego doroslych.

Celem seminarium była refleksja nad rolą kształcenia ustawicznego dorosłych i porównanie modeli tego kształcenia w Polsce, na Ukrainie i Białorusi; a także wsparcie rozwoju regionalnego rynku pracy i osób oraz instytucji na tym rynku funkcjonujących.

Na seminarium obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych, szkół zawodowych, instytucji rynku pracy oraz organizacji obywatelskich i pozarządowych zajmujących się edukacją dorosłych z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Seminarium rozpoczęło się przedstawieniem uczestników i prezentacją specyfiki działań obecnych na spotkaniu instytucji w obszarze kształcenia ustawicznego dorosłych.

Wprowadzeniem do tematyki seminarium było wystąpienie s. dr Anny Waliluk CSFN z Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum z Krakowa zatytułowane „Znaczenie kształcenia ustawicznego dla rozwoju zawodowego” PREZENTACJA_1 /MS WORD/
S. dr Anna Waliluk przedstawiła również idee kształcenia ustawicznego dorosłych w Polsce. PREZENTACJA_2 /PDF/

O systemie kształcenia dorosłych na Ukrainie opowiedziała Nelia Grinchuk z Biura Karier Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.

Natomiast sytuację edukacji osób dorosłych na Białorusi przedstawił Andrej Levko z organizacji obywatelskiej „Focus – group”.

W drugim dniu seminarium gościliśmy Panią Dorotę Adach – Dyrektora Wydziału Kształcenia Zawodowego i ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, która przedstawiła realizację idei kształcenia dorosłych w obszarze kształcenia zawodowego. PREZENTACJA_3 /PDF/

Prezentację działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także realizowanych przez Uniwersytet projektów o charakterze międzynarodowym – przeprowadziła Pani Małgorzata Stanowska z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. PREZENTACJA_4 /PDF/

Na zakończenie zaprezentowane zostały inicjatywy organizacji pozarządowych w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych . Działania podejmowane przez Zachodnioukraińskie Centrum Zasobów z Lwowa zaprezentowała Pani Iryna Halyko; natomiast Pan Mateusz Polaszek przedstawił jeden z projektów realizowanych przez Fundację w zakresie kształcenia dorosłych, skierowany do bezrobotnych kobiet. PREZENTACJA_5 /PDF/

Seminarium moderował dyrektor Instytutu Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw - Konrad Konefał .

PROGRAM SEMINARIUM /DOKUMENT MS WORD/


IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRP

PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ - PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2021    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY