Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

RÓWNE SZANSE w PRACY
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH


GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURS
"FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE"

07.12.2007r. w Sali Belwederskiej Hotelu Europa odbyła się gala podsumowująca konkurs „Firma przyjazna rodzinie” . Konkurs ten adresowany był do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Główną ideą, która przyświecała jego ogłoszeniu jest promowanie rozwiązań prorodzinnych stosowanych w polityce personalnej lubelskich firm. Chodzi o takie rozwiązania, które umożliwiają i ułatwiają zachowywanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym i adresowane są nie tylko do konkretnych pracowników, ale przede wszystkim do całych rodzin. Zainteresowanie wspieraniem całej rodziny wynika z oczywistego faktu, iż praca jednego z małżonków dotyczy nie tylko jego samego, ale każdego członka rodziny.

Na gali oficjalnie zaprezentowano laureata nagrody głównej oraz firmy wyróżnione w konkursie. Główną nagrodę w konkursie, czyli 35 bilboardów z logo firmy na terenie województwa lubelskiego jury konkursu postanowiło przyznać firmie Skrivanek Sp. z o.o. Przyznano także trzy wyróżnienia: OK Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., Domowi Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowemu Dakro.

Na początek Dyrektor Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw Konrad Konefał przedstawił ideę konkursu oraz założenia Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 w ramach którego odbywa się konkurs. Kolejnym etapem gali było wystąpienie dra Bohdana Rożnowskiego członka jury konkursu, który przedstawił kryteria oceny firm zgłoszonych do konkursu.

Po tych wypowiedziach nastąpiło oficjalne wręczenie nagrody i wyróżnień w konkursie, a także prezentacja zwycięskiej firmy Skrivanek Sp. z o.o. Dalszą część gali uświetnił koncert kwartetu klarnetowego Claribel oraz uroczysty bankiet.

W przyszłości planujemy kolejną edycję konkursu, z uwagi na aktualność problemu i konieczność wyróżniania firm odznaczających się polityką wspierającą swoich pracowników.

IRPIRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRP

PROGRAM GALI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2021    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY