Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

OTWARCIE PUNKU KONSULTACYJNEGO - 19.11.2007


TRANSGRANICZNE CENTRUM WSPARCIA RYNKU PRACY
PUNKT KONSULTACYJNY DLA IMIGRANTÓW
19.11.2007 odbyło się Otwarcie Punktu Konsultacyjnego w 2 etapach:

 1. konferencja prasowa w siedzibie Instytutu Rynku Pracy, w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 14/1-3 (2piętro),
 2. uroczystość otwarcia w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań , w Nasutowie.


KONFERENCJA PRASOWA

Konferencja prasowa rozpoczęła się 19.11.2007 o godz. 9.15.

Na konferencji prasowej zostały przedstawione:

 • Projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”
 • Punkt Konsultacyjny dla Pracodawców i Imigrantów
 • Aktualna sytuacja dotycząca legalnego zatrudnienia cudzoziemców w woj. Lubelskim
 • Sytuacja migracyjna na Ukrainie oraz atrakcyjność polskiego rynku pracy

Uczestnikami konferencji prasowej byli:

 • Jarosław Szymczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Lubelski Urząd Wojewódzki
 • Artur Seroka, Miejski Urząd Pracy w Lublinie
 • Ruslana Stasyuk, prezes Wołyńskiego Centrum Zasobów – Stowarzyszenie Ochrony Praw Młodzieży
 • Konrad Konefał, Dyrektor Instytutu Rynku Pracy
 • dr Ivanna Shubina, koordynator Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów

Przedstawiciele mediów: TVP3 – Panorama Lubelska, Radio Lublin, Radio Er, Radio Centrum, Lubelski Kurier, Dziennik Wschodni, Brzeski Kurier, Kurier Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki.

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA

Uroczyste otwarcie Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów rozpoczęło się o godz. 11.00 powitaniem uczestników - Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz w imieniu Wojewody Lubelskiego – Jarosław Szymczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Wśród gości oficjalnego otwarcia byli przedstawiciel Departamentu Migracji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Szymczyk, zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Katarzyna Kępa, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy oraz dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Świdniku, Lubartowie, Puławach, Parczewie, Radzyniu Podlaskim, Krasnymstawie, Janowie Lubelskim, Lwowie oraz Łucku, a także dyrektorzy firm, którzy są zainteresowani legalnym zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Polski.

W pierwszej części konferencji Pan Konrad Konefał, Dyrektor Instytutu Rynku Pracy przedstawił projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, w ramach którego został otwarty Punkt Konsultacyjny.

Następnie prezentację Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów przeprowadziła dr Ivanna Shubina, koordynator Punktu.

Na otwarciu zostały przedstawione następujące tematy:

 • Procedury i statystyki dotyczące legalnego zatrudnienia cudzoziemców w woj. Lubelskim - Joanna Piekarska, Wydział Polityki Społecznej, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • Rejestracja cudzoziemców w Polskim urzędzie pracy. Procedura wydania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi - Renata Czeronko, Miejski Urząd Pracy w Lublinie
 • Polityka Polski w zakresie imigracji – Emilia Małys, Departament Migracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Sytuacja migracyjna na Ukrainie. Charakterystyka działalności Lwowskiego Centrum Poradnictwa dla Emigrantów - Zoriana Stotsko, doradca, Zachodnio-ukraińskie Centrum Zasobów

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny nt. Sytuacja rodzin w kontekście ruchów migracyjnych w Polsce, Ukrainie i na Białorusi, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych Polski, Ukrainy i Białorusi oraz rządu RP.


MEDIA O NAS : OTWARCIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO


IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRP
PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ ZDJĘC NASTĄPI PO CAŁKOWITY ZAŁADOWANIU STRONY


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2021    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY