Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
TWOJA KARIERA W TWOICH RĘKACH
1 sierpnia - 31 grudnia 2008 r.
PROJEKT ADRESOWANY DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w NIEMCACH k.LUBLINAWARSZTATY EDUKACYJNO - DORADCZE

Projekt adresowany był do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Niemcach k. Lublina.

91 uczniów z ostatnich klas technikum informatycznego, technikum architektury krajobrazu, technikum agrobiznesu i liceum profilowanego wzięło udział w dwudniowych warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego. Mieli oni okazję do ćwiczenia autoprezentacji, poznania mocnych i słabych stron, zapoznania się z trendami na rynku pracy oraz kształtowania postawy przedsiębiorczości. Warsztaty prowadzone były przez doradców zawodowych.

KURS ZAWODOWY

Kolejnym etapem projektu był udział 22 uczniów w kursie zawodowym "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie", który realizowany był przez partnera w projekcie, Lubelskie Centrum Edukacji Zwodowej w Lublinie. Kurs składał się z 60 godzin zajęć praktycznych w pracowni warsztatowej LCEZ z wykorzystaniem komputerów i tokarki CNC oraz z części teoretycznej. Materiał w tej części umieszczony był na platformie e-learningowej. Zadaniem uczestników było opanowanie go sukcesywnie pomiędzy zajęciami praktycznymi.

Uczestnicy odwiedzili także halę produkcyjną PZL Świdnik, gdzie mogli zapoznać się z pracą operatora obrabiarki.
Kurs zakończył się egzaminem, który pozytywnie zdali wszyscy uczestnicy.

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem projektu było Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej z Nasutowa (gm. Niemce)
Instytut Rynku Pracy wspierał projekt pod względem merytorycznym i organizacyjnym
Pozostali partnerzy to: Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt realizowany był w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego


.INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY