MIĘDZYNARODOWY PROJEKT Z ZAKRESU
DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

 

Licznik

 RAPORTY KRAJOWE
.
PORADNICTWO ZAWODOWE w EUROPIE

Raporty krajowe stanowią przegląd systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich, oraz w Islandii i Norwegii. Są przygotowane i aktualizowane przez ReferNet, zgodnie ze strukturą świadczoną przez Cedefop. Najnowsze aktualne informacje można pobrać w formacie pdf kraju lub oglądać tematycznie w formacie html.
RAPORTY


Dowiedz się więcej jak funkcjonuje system poradnictwa zawodowego w Europie. Publikujemy informacje m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Litwy, Lichtensteinu, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii ...
WIĘCEJ INFORMACJI

NOWOŚCI W PROJEKCIE
CIEKAWE WYDARZENIA

Poszukujemy realizatorów następujących usług- zakwaterowanie i wyżywienie, produkcja filmów oraz tłumaczenia symultaniczne ukraińskie, rosyjskie i rosyjskie
Zakończenie staży w ramach projektu Transfer know-how z doradztwa zawodowego.
Staże w ramach projektu Transfer know-how z doradztwa zawodowego rozpoczęte!
Wizyta studyjna w Białorusi - W dniach 24-28 stycznia 2011 roku międzynarodowa grupa składająca się z delegacji norweskiej, ukraińskiej i polskiej gościła na Białorusi.


Szkolenie na temat poradnictwa i doradztwa zawodowego w Grecji.
Debata YOUTH ON THE MOVE z członkiem Komisji Europejskiej
Międzynarodowy Kongres – Kariera i doradztwo zawodowe w zmieniającym się świecie. Praga, 3-5 listopada 2010.
Ogólnopolski Tydzień Kariery - 18-24.X.2010
SPOTKANIA i KONFERENCJE - ARCHIWUM
WYDAWNICTWA DORADZTWA ZAWODOWEGO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Kolejny numer kwartalnika „Doradca zawodowy” już w sprzedaży! WIĘCEJ
Publikacja "Praca z klientem dorosłym" jest kolejnym tomem serii ABC doradcy zawodowego. Przeznaczona dla doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego ...
WIĘCEJ POLECANYCH PUBLIKACJI

czym jest platforma internetowa "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży"
gdzie studiować doradztwo zawodowe
opinii doradców zawodowych o warsztatach, w których uczestniczą w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”?
RYNEK PRACY W EUROPIE
NASZA SONDA
Sytuacja na rynku pracy w Polsce w lipcu 2010 r.
Stabilne bezrobocie w Norwegii
Sytuacja osób do 35 r.ż na ukraińskim rynku pracy
Spadek bezrobocia w Hiszpanii
Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2010 r. w Polsce
E-doradztwo na Słowenii

ARCHIWUM


Jak oceniasz przydatność naszej strony dla rozwoju doradztwa zawodowego/karierowego w Europie?
 bardzo przydatna
 przydatna
 mało przydatna
 nieprzydatna
ZOBACZ WYNIKI SONDY
MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK DLA MŁODYCH PO RYNKU PRACY
 


W dziesięciu krótkich filmach przedstawiamy poradnik krok po kroku po rynku pracy dla młodego człowieka. Zachęcamy do obejrzenia i mamy nadzieję, że będą inspiracją do poszukiwania swojej drogi życia i realizacji marzeń zawodowych.
MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK DLA MŁODYCH PO RYNKU PRACY - ZOBACZ FILMY
Konferencja podsumowująca - relacja filmowa
Warsztaty młodzieżowe - relacja filmowaWitamy na platformie internetowej dotyczącej zagadnień poradnictwa zawodowego, planowania kariery oraz wzmocnienia kapitału ludzkiego w kontekście zawodowym. Platforma skierowana jest do doradców zawodowych, psychologów, pedagogów, osób pracujących z młodzieżą i wszystkich zainteresowanych profesjonalnym postępem świadczenia usług wspierających procesy planowania i wyboru zawodu, dostosowania zawodowego oraz osiągania satysfakcji zawodowej przez młodzież.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism