Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SZKOŁA NA RYNKU PRACY - KONKURS


WYNIKI KONKURSU "SZKOŁA NA RYNKU PRACY"

Z przyjemnością informujemy, iż komisja konkursowa w składzie:

Anna Moskwa
Monika Doniek
Katarzyna Dembowska
Konrad Konefał

zakończyła ocenianie zgłoszonych na konkurs pomysłów (projektów).

Na konkurs wpłynęło 20 prac, z czego, ze względów formalnych odrzuciliśmy 4. Prace te nie spełniały wymagań merytorycznych lub warunków formalnych udziału w kokursie. Niemniej jednak dziękujemy za ich przesłanie i mamy nadzieję, że samo ich opracowanie przyczyniło się do zgłębienia zagadnień związanych z projektami unijnymi.

Autorom nagrodzonych pomysłów, które przyjęliśmy do wspólnego opracowania projektu serdecznie gratulujemy. Ufamy, iż uda nam się razem napisać i złożyć dobry projekt, który podniesie jakość nauczania w Państwa placówkach i pomoże uczniom lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy lub wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Pomysły przyjęte warunkowo wymagają poprawienia niektórych elementów. Dopiero wówczas będziemy mogli ostatecznie zdecydować o podjęciu współpracy ze szkołami, będącymi ich autorami. Z uwagi na oryginalność i kompleksowość planowanych działań i fakt, że uchybienia były drobne postanowiliśmy nie odrzucać tych pomysłów na tym etapie oceny.

Nie przewidujemy wysyłania oficjalnych zawiadomień o wynikach konkursu.
Ze szkołami, których projekty zostały przyjęte skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia dalszego harmonogramu prac. Ze względu na już ogłoszony konkurs w ramach działania 9.1.2, w pierwszej kolejności podejmiemy współpracę z gimnazjami. Rozpoczęcie współpracy ze szkołami zawodowymi planujemy po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski konkursu w ramach działania 9.2.

Prosimy o oddelegowanie przynajmniej jednej osoby ze szkoły, która będzie współpracować przy pisaniu projektu oraz o zapoznanie się z dokumentacją konkursową dostępną pod adresem: http://efs.lubelskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=169.

WYNIKI KONKURSU /PDF/

LP
NAZWA SZKOŁY
LICZBA
PUNKTÓW
UWAGI
Projekty przyjęte – szkoły zawodowe z dużym doświadczeniem
1
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie,
ul. Magnoliowa 8
153
2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego
w Adamowie
150
Przyjęcie warunkowe
Projekty przyjęte – szkoły zawodowe z małym doświadczeniem
3
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 we Włodawie,
ul. Modrzewskiego 24
186
4
Zespół Szkół w Trawnikach Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Trawniki 264
178
5
Zespół Szkół Transportowo- Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie,
ul. Zemborzycka 82
175
6
Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego,
ul. Podwale 11
145
7
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum w Żółkiewce,
Zaburze 46
132
8
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żółkiewce,
Zaburze 46
132
Projekty przyjęte – gimnazja z dużym doświadczeniem
9
Gimnazjumw Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie
Adamów
178
10
Publiczne Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie,
Al. Warszawska 43
164
Projekty przyjęte – gimnazja z małym doświadczeniem
11
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie,
ul. Szkolna 7
179
12
Gimnazjum Publiczne im. Stefana Batorego w Stężycy,
ul. Dęblińska 149
164
13
Gimnazjum w ZSO im. Wacława Nałkowskiego,
Nowodwór 73
155
14
Gimnazjum, Wilczopole 97
20-388 Lublin 6
149
Przyjęcie warunkowe
15
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie,
20-388 Lublin 6
149
Przyjęcie warunkowe
16
Gimnazjum, Kalinówka 78
21–040 Świdnik
149
Przyjęcie warunkowe
Projekty odrzucone
17
Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie,
ul. Batorego 1
...
Brak działań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży
18
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie,
ul. Międzyrzecka 70
...
Budżet złożonego projektu nie przekracza wymaganej kwoty 50 000 zł
19
Zespół Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim,
ul. Ogrodowa 20
...
Wydatki objęte cross-financingiem znacznie przekraczają limit 10% budżetu
20
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
ul. Elsnera 5, Lublin
...
Brak wymaganych załącznikówTAK PISALIŚMY o KONKURSIE ...

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie prac na konkurs „Szkoła na rynku pracy”.
Dziękujemy Państwu za nadesłane zgłoszenia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 lutego 2008 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pomysłów na programy rozwojowe publicznych gimnazjów i szkół zawodowych, a następnie opracowanie wspólnego partnerskiego projektu na konkurs w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tej stronie 18 lutego br.
Będą tu również zamieszczane wszelkie aktualne informacje związane z realizacją konkursu, w szczególności ewentualne zmiany w regulaminie i formularzu konkursowym.

Wszelkich informacji nt. konkursu udziela p. Monika Doniek
tel. 81 536 10 97,
e-mail: m.doniek@irp-fundacja.pl

HARMONOGRAM KONKURSU:

  • do 10 lutego – przyjmowanie prac konkursowych i ocena formalna
  • od 11 do 17 lutego – ocena merytoryczna
  • 18 lutego – ogłoszenie wyników
  • Luty / marzec (po ogłoszeniu konkursów przez Urząd Marszakowski) – obowiązkowe spotkania robocze ze zwycięzcami (praca nad projektem)
  • Marzec / kwiecień – złożenie partnerskich projektów w konkursach w działaniach 9.1.2 i 9.2
  • Sierpień – ewentualne rozpoczęcie realizacji projektu
ZAWARTOŚĆ DO POBRANIA :
 

REGULAMIN KONKURSU /PDF/
FORMULARZ KONKURSOWY /MS WORD/
MODEL GRAFICZNY - SZKOŁA NA RYNKU PRACY /PDF/

 INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY