Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
TENDENCJE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
I POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI PRZEZ POLSKĘ I UKRAINĘ EURO 2012
DIAGNOZA I PROGNOZA


MATERIAŁY DO POBRANIA

Audycja o projekcie w Radiu Lublin, maj 2011 r.
Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski,
Dorota Bryk, Konrad Konefał
Raport z badań realizowanych w ramach projektu:
„Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”, II tura.

Konferencja - prezentacje PDF
"Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubelskim – wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców"


Pod redakcją Krzysztofa Markowskiego:
Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski,
Dorota Bryk, Konrad Konefał, Marcin Marczuk
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny.
Studium empiryczne

powiekszenie
Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski,
Dorota Bryk, Konrad Konefał

Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń.
Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy. :

powiekszenie

Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski,
Dorota Bryk, Konrad Konefał

Raport z badań realizowanych w ramach projektu:
„Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”
:


Artykuł w Gazecie Wyborczej
z dnia 13 maja 2011 r.
Artykuł w Gazecie Wyborczej
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Artykuł w Gaziecie Wyborczej
z dnia 25 stycznia 2010
:
Ogłoszenie o naborze ankieterów : 

 


 

 


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY