Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


Zbliżamy się do końca realizacji naszego projektu

29-04-2011

Szanowni Państwo,

zbliżamy się do końca realizacji naszego projektu, a co za tym idzie, na dzień 18 maja br. w godz.: 10-13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zaplanowana została konferencja podsumowująca projekt.

Jej celem jest zaprezentowanie działań służących rozwojowi regionu i wspieraniu przedsiębiorczości a także wybranych wyników z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców.

W trakcie chcielibyśmy przedstawić perspektywy rozwoju regionu lubelskiego z uwzględnieniem możliwości wykorzystywania różnorodnych mechanizmów i programów, w tym środków pomocowych wpływających na rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia mieszkańców.

Liczymy na to, że informacje przekazywane podczas konferencji będą stanowiły inspiracje do dalszych aktywnych działań i współpracy na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego dla środowisk samorządowych, biznesowych i pozarządowych.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele samorządu i administracji, przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy oraz przedsiębiorcy.

Poniżej zostały zamieszczone dokumenty zgłoszeniowe oraz program konferencji, zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13.05.2011 lub do wyczerpania miejsc.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

Do pobrania:


Patronat honorowy Prezydenta Miasta Lublina
Z radością informujemy że również Prezydent Miasta Lublina Pan Krzysztof Żuk objął honorowym patronatem konferencję pt.”Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubelskim, wnioski i rekomendacje z badań pracodawców”, która odbędzie się 18.05.2011 w Lublinie.


Patronat honorowy Wojewody Lubelskiego
Z radością informujemy że również Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska objęła honorowym patronatem konferencję pt.”Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubelskim, wnioski i rekomendacje z badań pracodawców”, która odbędzie się 18.05.2011 w Lublinie.


Patronat honorowy Marszałka Województwa Lubelskiego
Z radością informujemy że Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman objął honorowym patronatem konferencję pt.”Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubelskim, wnioski i rekomendacje z badań pracodawców”, która odbędzie się 18.05.2011 w Lublinie. Szczegółowy program konferencji zostanie wkrótce opublikowany na stronie projektu.

Patronat honorowy nad konferencją objął również
Urząd Statystyczny w Lublinie

Miło nam poinformować że ze strony medialnej konferencję patronatem objęło
Radio Lublin
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY