Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


TENDENCJE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
I POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI PRZEZ POLSKĘ I UKRAINĘ EURO 2012
DIAGNOZA I PROGNOZA


BADANIA PILOTAŻOWE ZAKOŃCZONE
30-08-2009

Dobiegł końca kolejny etap realizacji projektu – badania pilotażowe, które objęły trzydzieści przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. 24 sierpnia odbyło się spotkanie podsumowujące pod kierunkiem koordynatora merytorycznego dr Krzysztofa Markowskiego, podczas którego osoby przeprowadzające badania przekazały wypełnione kwestionariusze oraz podzieliły się uwagami ze spotkań z przedsiębiorcami. Dane z badań są aktualnie opracowywane przez zespół merytoryczny projektu i posłużą do wypracowania ostatecznej wersji kwestionariusza badawczego.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenieCZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2020    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY