Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY

PRACUJĄCY ABSOLWENT

AKTUALNOŚCI w PROJEKCIE

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
W dniu 10 marca miało miejsce podsumowanie projektu „Pracujący absolwent”. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji.

Program konferencji /PDF/

Patroni medialni konferencji :

2010-01-04
Pierwsi uczestnicy zakończyli już 31 grudnia realizację staży zawodowych i udział w projekcie. W związku z oszczędnościami w budżecie projektu – pojawiła się możliwość przedłużenia staży zawodowych o dodatkowy miesiąc. Z możliwości tej skorzysta 24 uczestników projektu..

2009-10-15
Już 45 uczestników projektu rozpoczęło staż zawodowy u pracodawców. Staż trwa 3 miesiące. Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie stażowe, a po zakończeniu stażu Opinię pracodawcy o odbyciu stażu. Zachęcamy nadal pracodawców Lubelszczyzny do przyjmowania stażystów.

Fotogaleria projektu

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt „Pracujący absolwent” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt skierowany jest do młodych ludzi (do 25 roku życia) z województwa lubelskiego, posiadających wykształceniem min. średnie, niezatrudnionych i nieuczących się w systemie dziennym.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie młodych osób wchodzących na rynek pracy.

Projekt realizowany jest w terminie
od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.
Projekt „Pracujący absolwent” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2024    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY